Fördelar med armering och sträckmetall

Sträckmetall

Sträckmetall är utsträckt stansad metall som kan tillverkas av många olika metaller, bland annat aluminium, mässing, koppar och olika typer av stål. För att tillverka sträckmetall använder man sig av en specialmaskin. Det maskinen gör är att den skär och sträcker ut metallen och på sätt bildas så kallade maskor. Det finns alltså inga svetsade knutar eller skarvar i materialet, utan istället uppstår vridna kanter som ger bättre böjhållfasthet.

Vad används då sträckmetall till? Faktum är att det kan användas till väldigt mycket. Det kan bland annat styra och bromsa luften men också rena den. Det kan alltså användas där luften av någon anledning behöver renas från giftiga partiklar. Det kan även användas i exempelvis en fontän, där det kan hjälpa till att rena det cirkulerande vattnet. Sträckmetall används också för att armera, isolera och skydda en byggnad.

Göteborgs Handelsstål är ett av alla de företag som tillverkar sträckmetall i Sverige. De är idag ett respekterat företag i branschen som bland annat utsetts till ett av Sveriges Superföretag av Veckans affärer. Företaget har varit verksamma i många år och erbjuder en rad olika produkter av olika metaller, allt från armeringsprodukter och stålbalkar till svetsade rör och fyrkantiga konstruktionsrör. Deras produkter säljs numera inom hela Skandinavien.

Armering för betong – allt du behöver veta

Förstärkning av betongkonstruktioner krävs för sådana projekt som parkeringshus, stödmurar, prefabricerade betongbyggnader och liknande. Olika faktorer beaktas innan man väljer rätt armeringsmaterial, såsom konstruktionens bärförmåga, dess draghållfasthet, byggnadens design och plats. Det bästa sättet att förbättra en betongkonstruktions livslängd och robusthet är att förstärka betongkonstruktioner. Armering för betongarbeten på två nivåer – på strukturell nivå och på miljönivå. Betong är ett av de mest hållbara och långvariga materialen i världen, men det är inte immunt mot skador orsakade av klimat och väder.

Vittring kan försvaga de förstärkande elementen, vilket gör strukturen oanvändbar. Många former av armering för betongkonstruktioner finns dock på marknaden idag, allt från prefabricerade svetsade ståltygplattor (PTFE) och färdiga pelare till mycket anpassade beslag. Faktum är att tillverkare nu tillverkar både armeringsmaterialen separat och tillsammans för att uppfylla de olika kraven på betongkonstruktioner. Stålarbetare använder nu också specialverktyg för att skära och forma ståltyget som används för armering för betongkonstruktioner. Dessa specialverktyg gör det möjligt att bygga betongkonstruktioner mer effektivt och med lägre förekomst av för tidigt fel.

PTFE-ark och förfabricerade svetsade ståltyger används vanligtvis som förstärkning för betongkonstruktioner i kommersiella applikationer, medan färdiga betongpelare används i stor utsträckning i bostadsområden för att skapa hemmacenter och utsmyckning. Eftersom betong är ett av de mest pålitliga och anpassningsbara materialen finns det inte konstigt att det också används i praktiskt taget alla former av konstruktion. Det förväntas att armering av betong kommer att fortsätta öka i efterfrågan, särskilt eftersom byggföretag och husägare fortsätter att investera i detta kostnadsbesparande alternativ.