Fanérgolv

Fanérgolv definieras bland annat som en golvprodukt bestående av två eller flera träbaserade skikt där dess toppskikt består av massivt trä som har en tjocklek på normalt mindre än 2,5 millimeter. De olika skikten limmas samman under värme samt tryck.

Genom att utveckla en flerskiktad konstruktion är syftet att reducera golvets fuktrörelser. Man uppnår detta genom att vända på fiberriktningen 90 grader i förhållande till varandra på samtliga av de olika skikten eller använda plywood eller en träfiberskiva som mellanmaterial. Genom att göra på detta sättet utnyttjar man en av träets naturliga egenskaper.

Olika fanérgolvsprodukter

Ek är det dominerande träslaget som används som ytskikt på fanérgolv. Övriga träslag som också kan förekomma är bland annat bok, lönn, björk, ask, furu och gran. Även en del importerade träslag från tempererade skogar kan användas, så som eukalyptus eller körsbär. De övriga skikten i golvet brukar normalt bestå av furu, gran eller träfiber.

När ett fanérgolv levereras är de oftast huvudsakligen lackerade från fabrik, med UV-olja eller så kan det vara naturolja. Det kan också förekomma en del specialbehandlingar av ytskiktet så som infärgning, lasering samt stålborstning.

Skötsel av fanérgolv

Eftersom träbaserade golv är väldigt känsliga för vatten bör man därför underhålla golvet med så torra metoder som möjligt. Golven kan, vid behov, fuktmoppas med en mycket väl urvriden microfiberduk. Eftersom fanérgolv kan variera till sitt utseende och uppbyggnad kan till exempel ett golv med matt yta eller fasade kanter behöva mer regelbunden skötsel enligt de instruktioner som tillverkaren angivit.

Några egenskaper som fanérgolv har är att man oftast inte kan renovera genom en omslipning och detta på grund av det tunna slitskiktet. Fanérgolvet är däremot väldigt konsumentvänligt genom sin låga vikt och sin hanterbara storlek på golvbrädorna. Fanérgolv är också väldigt värmebehagliga att både gå och stå på.