Trästavsparkett

Trästavsparkett är ett klassiskt parkettgolv i trä. Vanligast när man ska lägga in trästavsparkett i sitt hem pratar man om antingen 1-stavsparkett eller 3-stavsparkett. De skiljer sig lite åt och de olika parkettgolven kan ha funktioner som lämpar sig bättre i stora respektive små rum till exempel.

1-stavsparkett

Normalt anses 1-stavsparkettgolv vara bättre i större rum då denna typ av parkettgolv endast har en bräda i bredden. Det ger då ett mer naturligt uttryck i de större rummen när man använder sig av parkettgolv med endast en bräda. Det smälter in i rummet på ett helt annat sätt än vad ett 3-stavsparkettgolv skulle göra. Vad träet har för karaktär är viktigt för rummets och framför allt golvet helhets uttryck, det som ger golvet ett livligt utseende och färgspel är just struktur, ordningen samt färgvariationer.

3-stavsparkett

3-stavsparkettgolv har till skillnad mot 1-stavsparkett brädor som består av 3 stavar på bredden, det vill säga själva toppskiktet. 3-stavsparkettgolv lämpar sig bättre i mindre rum eftersom just små rum som har breda golvbrädor har en förmåga att verka ännu mindre. Är det vad man vill, fungerar det alldeles utmärkt att lägga in ett 1-stavsparkettgolv även i små rum. Önskar man få ett rum att verka större än vad det är bör man satsa på ljust golv, medan mörka golv istället får rummet att se mindre ut.

Skötsel av en trästavsparkett

När det gäller rengöring av ett trästavsparkettgolv bör man använda sig av så torra rengöringsmetoder som möjligt. Exempelvis kan man använda sig av dammsugning samt torrmoppning. Ska man göra en avtorkning bör man enbart använda neutrala rengöringsmedel i vattnet. Det som är trästavsparkettgolvets absolut största fiender är vatten och sand. Man bör därför undvika vattenöverflöd. Ett sätt att förhindra att vatten och sand hamnar på parkettgolvet är att ha särskilda avtorkningsmattor vid entrén som kan ta upp smutsen och sanden. Vill man låta någon utföra en golvslipning av ens parkettgolv bör man ha i åtanke att moderna golv har en väldigt tunn slityta till skillnad från gamla golv som lades under 50-, 60- och 70-talen. Moderna golv kan med andra ord inte slipas så många gånger.

Behöver du hjälp att lägga ett helt nytt trägolv eller underhålla det befintliga rekommenderar vi dig att vända dig till en professionell utförare.