Stålgolv

Stålgolv är vanligt förekommande inom bland annat offshore-industrin där obrännbarhet är en väsentlig faktor och påverkan av fukt väldigt liten. Det är två plåtar som golvplattorna till ett stålgolv består av. Den undre plåten påminner om en äggkartong i utseendet och är dessutom punktsvetsad till plåt som är överst. Det hålrum som finns mellan plåtarna är fyllt med lättbetong och underredet består av vanliga benstöd samt stringers.

Det tåliga stålgolvet

Ett stålgolv är därmed inget man kanske använder sig av i sina hem då det ger ett väldigt kallt och industriliknande uttryck. Stålgolv är mer vanligt att sätta in i industribyggnader eller lagerbyggnader där det behöver vara ett väldigt tåligt och kraftigt golv som klarar hårt tryck och påfrestningar. Ett stålgolv kan därmed sägas vara ett väldigt stabilt golv som förutom i industrimiljöer även är lämpligt att användas i ett garage till exempel.

Ett slags stengolv

Ett stålgolv kan liknas vid ett slags stengolv och sätts in med hjälp av kompetent och kunnig personal som är vana att arbeta med den här typen av golv. Stålgolv kan också användas som underlag i till exempel olika containrar eller andra större förvaringsutrymmen där det krävs ett stabilt och tåligt golv. Ett stålgolv är väldigt slätt och fint, precis som ett stengolv, och många upplever det som väldigt behagligt att gå på.

Olika former av stålgolv kan variera i pris men allt från 349 kronor per golvplatta till 5000 kronor per golvplatta kan förekomma. Det som ofta skiljer dem åt är bland annat tjockleken på de olika stålgolvens golvplattor samt vilket material det innehåller och består av. Vill man lägga in stålgolv i sitt garage eller kanske i en förvaringsbyggnad kan man alltså hitta lite billigare varianter som ändå genererar ett väldigt bra resultat. Man har då ett tåligt, obrännbart och stabilt golv att förvara sina större ägodelar på.